Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Doel

Doel van deze website is om het (geestelijk) voedsel door te geven, over vijf onderwerpen te weten;

– Genade
– Genezing
– Israël
– de Zondvloed
– de Gemeente

verder treft u informatie aan, over de onderwerpen;

Doel
Actueel
Bloed van Christus
Wedergeboorte,
Profetieën,
Gezondheid
Allerlei

Samenvatting van de eerste vijf bovenstaande onderwerpen.  

Genade.
Ook al doen we nog zo ons best, het is voor een mens onmogelijk de wet te houden.
Wij zijn vleselijk en de wet is geestelijk. (natuurlijk en bovennatuurlijk.)
Daarom heeft Jezus zichzelf geofferd. Daarmee heeft hij de weg vrij gemaakt voor ieder mens, om met de God van Abraham, Isaak en Jakob te leren kennen en met Hem te kunnen praten.

Genezing.
Het plan van God lag vast. De lijdensweg van Christus, was zorgvuldig geregisseerd.
Van Getsemani tot Golgotha, werd bewerkt, dat de mens kan worden hersteld.
Want de wet is door Mozes gegeven, de Genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Israël
Israēl bestaat uit twaalf stammen. Hoewel er al een tweedeling was van deze twaalf stammen in de regeerperiode van David, werd de tweedeling na de regeerperiode van Salomo een feit. Beide huizen; het huis Juda en het huis Israël, hadden ingestemd met het aanvaarden van de Zegen en de Vloek. (zie Deuteronomium 11) Doordat eerst Israël en later Juda, zich niet aan deze wet hielden, hield de zegen op, en kwam de vloek in werking.
Israël (10 stammen) werd verstrooid over alle volkeren, Juda en Benjamin werden afgevoerd naar Babel.
Juda en Benjamin, kwamen na 70 jaar weer terug,  De terugkeet van Israel (10 stammen) gaat in deze tijd gebeuren.

De Zondvloed.
Bij het onderwerp “zondvloed” is het van belang de Bijbel te lezen met het oog op de jaartallen. De bijbel is heel duidelijk in het geven van informatie over de tijden. De zondvloed vond plaats in het jaar 1656 na Adam, het uit elkaar drijven van de continenten, vond plaats in het jaar 1756 (dus 100 jaar later.)
Abraham leefde omstreeks het jaar 2000 na Adam, Christus leefde omstreeks het jaar 4000 en wij leven ongeveer aan het einde van het zesde milenium. De zondvloed vond ca. 4300 jaar geleden plaats.

De Gemeente.
De Gemeente betaalt uit mensen, die voor Jezus hebben gekozen. Deze mensen groeien bij het samen komen en worden gevoed door woorden, die uit de mond van God komen. Deze woorden komen. via de vijfvoudige bediening. via de oudsten in de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. De vijfvoudige bediening bestaat uit; Apostelen, Profeten, Leraren, Herders en Evangelisten.