Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

Actueel

 

Nederigheid.
Door een bepaalde gebeurtenis werd mij duidelijk, dat God de meest nederige persoon is van het universum. Hij acht ons, hoger dan zichzelf.

Dankbaarheid
zie o.a. Luc. 17:11-19.

In Luc. 17:11-19 wordt gesproken over tien melaatsen. In een zeker dorp, riepen ze naar Jezus; “Meester, heb medelijden met ons! En Jezus keek ze aan en zei: “Gaat heen en toon u aan de priesters. En op weg daar naar toe werden ze genezen. En een keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was. Hij riep met luider stem, om God te danken en te verheerlijken. En dit was een Samaritaan. zie verder; Allerlei.

The 5 Step Healing Model van John Wimber,
(op YouTube),geeft een goede richtlijn voor het in de praktijk brengen van de genezingsbediening.

John Wimber benadrukt, dat het geen voorschrift is, doch alleen een hulp voor het bidden voor genezing.
De H.G. heeft de leiding.

Geloof is vertrouwen, dat God doet wat Hij zegt. (belooft heeft) vervolg; zie Allerlei.

Aanbiddingsdienst.
Een van de belangrijkste gebeurtenis is, om God te aanbidden. Om te God te aanbidden, moeten we gericht zijn op God en geleid worden door de H.G. De aanbiddingsleider is gericht op de H.G. en leidt de mensen naar aanbidding. (Het zingen is belangrijk, maar moet geen concert allure hebben.) Als we zo bezig zijn. dan komt de zalving van de H.G. en zullen wonderen en tekenen niet uit blijven.

Het duizend jarig vrederijk.

2 Petr. 3:8

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en dat duizend jaar is als één dag.

Wordt vervolgt.  zie Allerlei.

 

Genade
Toen het volk, Mozes onder druk zette, om voor water te zorgen, (Numeri 20:2-13) sloeg Mozes  tweemaal op de rots, en er kwam veel water uit. Alleen hij had daarbij niet geheel juist gehandeld, en mocht daardoor niet het beloofde land binnen. Wat wil deze beslissing van de Heer ons zeggen?
Dat ons vlees, (lichaam en ziel) niet in staat is om te voldoen aan de eisen van God, en dat we alleen uit genade in het beloofde land kunnen binnen gaan.

 

Uitleg van de grote verdrukking, bedoeld en genoemd, in Matt. 24:21.
zie voor deze uitleg onderwerp “allerlei”.

                                     Teken (groot teken)

23 september 2017, is (was) er een teken aan de hemel te zien.

overgenomen van een artikel van Jaap Dieleman, die gisteren woensdag 20 september in de uitzending was bij het programma “uitgelicht” van family 7.

En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren – Openbaring 12:1-2

Het gaat om het sterrenbeeld; de maagd met vlak daarbij het sterrenbeeld de leeuw, en tevens zijn er 12 sterren te zien, waarvan drie planeten zijn, die er uit zien als sterren.

zie vervolg;

 Bewijs geleverd;

Zie ook geschrift; Zondvloed, einde hoofdstuk 2.

als we de piramides in Egypte, zien als een sextant en Afrika als een grote boot, dan kunnen we bewijzen, dat ca. 4200 jaar geleden, Afrika zich naar het oosten ging bewegen.

zie geschreven artikel in Wikepedia.

Zie ook Zondvloed, pag 1 hoofdstuk 1

 de tweede exodus

De tweede exodus, wordt beschreven in het boek; “laat mijn volk gaan”; van Steve Lightle. In  het kort;-een profetie, dat aangeeft dat alle joden van de ene dag op de andere Rusland, en andere oostblok-landen moeten verlaten.
Een deel gaat via Finland en Scandinavie.
Een ander deel gaat via Polen, Duitsland en Nederland.

_________________________xxxxxxx______________________________

Ook stilstaan, bij de terugkeer van de tien stammen van Israël. Jeremia 3:14.
Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want Ik ben Heer over u;
Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion.

_________________________xxxxxxx_______________________________

Hosea 1 : 10-12
10 Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. (Rom. 8 : 15,16 en 17)
11 Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, Eên hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land; want groot zal de dag van Jizreël zijn.
12 Zegt tot uw broeders: Ammi, en tot uw zusters: Ruchama.

 vervolg uitzending; een groot teken.

“23 september”. Teken, “Groot” Openbaring 12:1,2.

Laten we eerst maar eens kijken naar de eerst zin: En er werd een groot teken in de hemel gezien. Ik (Jaap Dieleman) heb bewust vier woorden vet gemaakt om die nader te bekijken. Allereerst het woord groot dat in de grondtekst werd vertaald vanuit het woord ‘megas’, waar wij het woord ‘mega’ van kennen. Dit de eerste keer in Gods Woord, dat er een teken ‘groot’ wordt genoemd. Ook staat er dat het werd gezien, wat zou kunnen duiden dat velen het kunnen zien. Maar in Openbaring 15:1 zegt Johannes: Ik zag een ander groot teken. Blijkbaar werd dit niet door anderen gezien. Daaruit kunnen we afleiden dat het teken in hoofdstuk 12 door meerderen werd gezien, terwijl het teken in hoofdstuk 15 expliciet alleen door Johannes werd gezien. Hoe dan ook, het moet op zijn minst heel belangrijk zijn, omdat dit de enige 2 plaatsen zijn in de Bijbel waar deze tekenen mega-tekenen worden genoemd. Alleen al daarom is het niet gepast om dit teken te negeren en als een onbelangrijke zaak af te doen. Immers, als het een mega-groot teken is, moet het ook wel mega-belangrijk teken zijn. Bovendien heeft Jezus ons duidelijk gezegd dat we moesten letten op de tekenen der tijden (Mattheus 16:3). Ook de discipelen vroegen Jezus: “wat is dan het teken van Uw komst? (Mattheus 24:3b) waarna Jezus hen een hele serie tekenen geeft waaronder ook tekenen aan zon, maan en sterren (Mattheus 24:29).